Elektroinštalácie, bleskozvody, vykúrovanie strešných žľabov na stavbách:

 • BECAERT ŽDB Bohumín
 • 14 b.j. Krásno nad Kysucou
 • 12 b.j. Dlhá nad Kysucou
 • Polyfunkčný objekt Radoľa
 • Supermarket Tempo Čadca
 • Supermarket Terno Turzovka
 • Bytový dom 51 b.j.  + TV okružná ulica Čadca
 • Požiarná zbrojnica Kysucké Nové Mesto
 • Výrobná hala Kendrion FERREX Čadca
 • Penzión u Jozefka - Čadca
 • Elektrická prípojka - vodáreň SEVAK - Dolný Vadičov
 • Elektroinštalácia polyfunkčný dom Moyzesova ulica Čadca
 • 22 b.j. Dunajov  - Elektroinštalácia
 • Mobis Slovakia - hala MODUL - SHOP - Elekroinštalácia
 • HYSCO - administratívna budova - Elektroinštalácia
 • Daňový úrad Senica - Silnoprúdové rozvody
 • Ministerstvo sociálných vecí  a rodiny Bratislava - Elektroinštalácia
 • THERMIA PALACE - kúpeľný hotel na kúpeľnom ostrove, Piešťany - Silnoprúdové rozvody