Hlavné zameranie spoločnosti PRELMONT - ELEKTRO spol. s r. o. je:

  • montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  • revízie elektrických zariadení
  • projekcia, pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie nadzemných telekomunikačných vedení JTS
  • projekcia, pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných telekomunikačných vedení JTS
  • zemné práce
  • demolačné práce
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien