Realizujeme kvalitné a bezpečné elektroinštalácie pre novostavby a rodinné domy na silnoprúdových a slaboprúdových rozvodoch.

 • kompletné elektroinštalačné práce
 • montáže bleskozvodov bez obmedzenia napätia
 • montáže náhradných a záložných zdrojov elektrickej energie
 • interiérové a exteriérové elektroinštalácie do 1000V
 • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • montáže a údržba VN a NN prípojok
 • zapojenie elektrospotrebičov
 • montáže elektrických zásuviek a osvetlení

 

Revízie elektrických zariadení

Komplexné revízie elektrických zariadení realizujeme vždy podľa stanovených noriem po celom Slovensku. Revízna skúška sa musí vykonať ešte pred tým ako je elektroinštalácia uvedená do prevádzky. Revízia elektroinštalácií musí byť doložená revíznou správou, ktorá opisuje aktuálny stav elektroinštalácie.

 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov
 • revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania
 • revízie a kontroly elektrických spotrebičov