Zabezpečujeme elektroinštalačné práce pre firmy, montážne a priemyselné haly. Realizácie elektroinštalácie poskytujeme vrátane projekcie, montáže, revízií a údržby elektrických zariadení.

 • kompletné elektroinštalačné práce
 • montáže bleskozvodov bez obmedzenia napätia
 • montáže náhradných a záložných zdrojov elektrickej energie
 • rozvody a kabeláže telekomunikačných liniek
 • dátové a optické káble
 • interiérové a exteriérové elektroinštalácie do 1000V
 • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • montáže a údržba VN a NN prípojok
 • montážne práce na verejných osvetleniach
 • projekcia, pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie nadzemných a podzemných telekomunikačných vedení JTS

 

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektroinštalácií realizujeme v priemyselných budovách a montážnych halách po celom Slovensku. Revízie vykonávame vždy podľa platných noriem. Naši školení pracovníci vykonávajú revízne skúšky, ktoré sa dokladajú revíznou správou.

 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov
 • revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania
 • revízie a kontroly kancelárskej techniky (počítače, tlačiarne, fax,..) počas ich používania
 • revízie elektrických zariadení